دپارتمان علوم مهندسی

آموزش دوره جامع تحلیل آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS

مشخصات درس

سرفصل ها

 • مفاهیم اولیه
 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS
 • ورود داده ها و تعریف متغیرها
 • محاسبه و ترسيم جداول فراواني
 • شاخص های آمار توصیفی
 • توزيع نرمال و کجی و کشیدگی
 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • رسم نمودار در SPSS
 • آشنایی باروش های ناپارمتریک
 • آشنایی با ضرایب همبستگی
 • آزمون مجذور کای و شاخص¬های مربوطه
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده
 • آزمون فرض
 • محاسبات رگرسيونی
 • تحلیل واریانس
 • تحلیل مسیر و مدل‌های علی
 • Validity
 • Reliability
 • محاسبات تجزيه كلاستر

بازار کار

درحال تکمیل...

کسب توانایی

 • معرفی و اصول کار با نرم افزار SPSS
 • مبانی تحلیل آماری و توصیفی داده ها، رسم نمودارهای دو و سه بعدی
 • شناسایی، انجام و بکارگیری روشهای آمار استباطی و تفسیر نتایج

مدرک معتبر

-کلیه دوره های مجتمع فنی تهران نمایندگی پرواز دارای مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی می باشند. -مجتمع فنی تهران با بیش از ۴۰ سال سابقه به عنوان برترین موسسه و برند آموزشی کشور در حوزه فناوری شناخته می شود.

آموزش دوره جامع تحلیل آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS

برگزاری: آنلاین/حضوری
چهارشنبه ۰۵اردیبهشت ۱۴۰۳
50,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان علوم مهندسی
مدت کلاس : 48 ساعت 305140
چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
تقویم آموزشی

نیاز به مشاوره دارید؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

۰۲۱-۹۱۰۹۱۴۹۹