برگزاری دوره های تخصصی آشپزی ملل، کافی شاپ و هتلداری با بروزترین استانداردهای آموزشی و مهارتی

تشریفات و گردشگری

گروه های آموزشی

click
click
click
click
click

تقویم آموزشی دپارتمان

برگزاری: حضوری
پنجشنبه ۱۰خرداد ۱۴۰۳
95,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 36 ساعت 313311
پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۱۳خرداد ۱۴۰۳
107,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 313312
یکشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
جمعه ۱۸خرداد ۱۴۰۳
80,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 20 ساعت 311259
جمعه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
جمعه ۱۸خرداد ۱۴۰۳
78,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 12 ساعت 313313
جمعه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -شنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
شنبه ۱۹خرداد ۱۴۰۳
50,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 9 ساعت 313315
شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۰۰ -یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۲۰خرداد ۱۴۰۳
104,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 313314
یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
تقویم آموزشی تشریفات و گردشگری

نیاز به مشاوره دارید؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

۰۲۱-۹۱۰۹۱۴۹۹