دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش Microsoft Office Excel 2021 Expert

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره آموزشی با همکاران ما تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱-۹۱۰۹۱۴۹۹

مشخصات درس

سرفصل ها

 • فصل اول: معرفی چند ترفند
 • ------ باز کردن نرم افزار از طریق Run
 • ------ وارد کردن همزمان داده از چند سلول همجوار و غیر همجوار
 • ------ گروه کردن Sheetها و Across Worksheet
 • ------ مقایسه چند Sheet از یک فایل وFreeze کردن
 • ------ تقسیم کردن یک Sheet
 • ------ ترکیب محتویات سلولها در یک سلول
 • ------ ایجاد یک لیست سفارشی
 • ------ معرفی Flash fill و Justify و Serries
 • ------ روش مطلق کردن سلول و ستون و ردیف
 • فصل دوم : قالب بندی
 • ------ سبک سلولها (Cells Style)
 • ------ قالب بندی جدول (Table Styles)
 • ------ قالب بندی شرطی (Conditional Formatting)
 • ------ ایجاد و به کار گیری قالب بندی اعداد Custom Numbers
 • ------ کپی و جابه جا کردن کاربرگها بین چند فایل
 • فصل سوم: توابع و فرمولها
 • ------ توابع تاریخ و زمان
 • ------ توابع ریاضی
 • ------ توابع آماری
 • ------ توابع مالی
 • ------ توابع جستجو
 • ------ توابع متنی
 • ------ توابع پایگاه داده
 • ------ توابع منطقی
 • ------ توابع اطلاعات (Information)
 • ------ استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع
 • ------ توابع آرایه ای
 • فصل چهارم: تحلیل
 • ------ ایجاد یک Table
 • ------ ایجاد و اصلاح یک Pivot Table
 • ------ ایجاد یک Pivot Chart
 • ------ Goal Seek
 • ------ Data Table
 • ------ ایجاد سناریو
 • ------ Subtotal
 • ------ مرتب کردن بر اساس چند ستون
 • ------ فیلتر کردن داده¬ها
 • ------ Advanced Filter
 • ------ ایجاد نمودار دو بعدی
 • ------ اضافه کردن سری جدید به نمودار
 • ------ Data Label در نمودار
 • ------ معرفی Chart Title،Axis Title در نمودار
 • ------ تغییر مقیاس مقادیر محورها
 • ------ تعیین مکان و تغییر نوع نمودار
 • ------ معرفی Legend و تغییر نام سریها در Legend
 • فصل پنجم: تایید و بازرسی
 • ------ Validation
 • ------ Formula Auditing
 • ------ Comment
 • فصل ششم: افزایش بازدهی
 • ------ نام گذاری سلولها و حذف نامگذاری
 • ------ استفاده از نام تعریف شده برای سلول در یک تابع
 • ------ Paste special و استفاده از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم
 • ------ استفاده از Go To
 • ------ ایجاد یک الگو(Template)
 • ------ ایجاد Link بین چند کارپوشه و متوقف کردن Link
 • ------ Text To column
 • فصل هفتم: ویرایش و امنیت
 • ------ Track change
 • ------ consolidate
 • ------ قرار دادن رمز عبور برای فایل
 • ------ Product workbook
 • ------ product Sheet
 • ------ مقایسه چند Workbook

بازار کار

 • امور اداری (کارمند فروش، بازرگانی، کار در مدرسه، کار در کتابخانه و...)
 • منشی و رییس دفتر
 • امروزه نرم افزار Excel در محیطهای اداری یکی از کاربردی ترین نرم افزارها می¬باشد و تسلط شخص در اکسل باعث می¬شود کار مناسب پیدا شود.
 • تمامی مشاغلی که برای فعالیت در آن شغل نیاز به¬کار با نرم افزارهای پایه دارند.
 • فعالیت در بخش حسابداری و کار با نرم افزار Excel و تحلیل و فرمول نویسی و رسم نمودار از خروجی¬هایی که از نرم افزاری مانند همکاران سیستم به اکسل ارسال می¬شود.
 • فعالیت در بخش مدیریت پروژه و استفاده از اکسل در این بخش و ارتباط آن با نرم افزارهایی مانند MS Project در مهندسی صنایع
 • فعالیت در شرکتهای مهندسی و استفاده از اکسل در تحلیل داده¬ها
 • استفاده اکسل د ر تحلیل داده¬ها و رسم نمودار در مهندسی عمران، هوافضا و مکانیک

کسب توانایی

 • در دوره پیشرفته کاربر کاملاً با مباحث اکسل آشنا خواهد شد و ترفندها و روشهای زیادی را آموزش می بیند.با استفاده از Pivot Table می تواند گزارش ایجاد کند و با استفاده از PivotChart می تواند نمودارهای گزارشها را رسم کند. با استفاده از توابع جستجو مانند vlookup،Hlookup، ،Index ،Match، Row،Rows،Column، Columns، Indirect، Choose، Formulatext TransposeوOffset بسیاری از فعالیتها را می تواند با اکسل انجام دهد. با استفاده از تابع If و ترکیب آن با توابع دیگر فرمول نویسیهای پیچیده را انجام دهد.
 • از دیگر توانایی های دیگر دانش پذیر می توان به موار زیر اشاره کرد.
 • ایجاد امنیت و مخفی کردن فرمولها در Sheet
 • مقایسه صفحات گسترده
 • ادغام صفحات گسترده
 • ایجاد ارتباط بین چند کارپوشه
 • به روز رسانی و متوقف کردن یک لینک
 • نام گذاری محدوده ای از سلولها

مدرک معتبر

-کلیه دوره های مجتمع فنی تهران نمایندگی پرواز دارای مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی می باشند. -مجتمع فنی تهران با بیش از ۴۰ سال سابقه به عنوان برترین موسسه و برند آموزشی کشور در حوزه فناوری شناخته می شود.

آموزش Microsoft Office Excel 2021 Expert

برگزاری: حضوری
جمعه ۰۲شهریور ۱۴۰۳
25,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 30 ساعت 313645
جمعه ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده

دوره های پیشنهادی

برگزاری: حضوری
یکشنبه ۳۱تیر ۱۴۰۳
12,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 317631
یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: آنلاین
یکشنبه ۳۱تیر ۱۴۰۳
10,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 317632
یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
سه شنبه ۰۹مرداد ۱۴۰۳
12,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 313639
یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: آنلاین
سه شنبه ۰۹مرداد ۱۴۰۳
10,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 317770
یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
مشخص نشده
ظرفیت محدود
برگزاری: حضوری
پنجشنبه ۱۱مرداد ۱۴۰۳
15,500,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 313643
پنجشنبه ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
سپیده سمیعی
برگزاری: آنلاین
پنجشنبه ۱۱مرداد ۱۴۰۳
12,500,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 317674
پنجشنبه ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۲۸مرداد ۱۴۰۳
15,500,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 313642
یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: آنلاین
یکشنبه ۲۸مرداد ۱۴۰۳
12,500,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدت کلاس : 24 ساعت 317675
یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -
مشخص نشده
تقویم آموزشی

نیاز به مشاوره دارید؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

۰۲۱-۹۱۰۹۱۴۹۹